کانکس کارگری

By | نوامبر 5th, 2016|Categories: کانکس|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

بیشترین کانکس مصرفی را در ایران کانکس کارگری دارد. این نوع از کانکس برای اسکان موقت کارگران و کارکنان فنی شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد. در ساخت کانکس کارگری به سبب استفاده موقت قطعا باید از مصالح باکیفیت استفاده شود. زیرا دائما در حال جابجایی می باشند . و جابجایی زیاد ممکن است به کانکس [...]