کانکس متحرک

By | نوامبر 5th, 2016|Categories: کانکس|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

از مهمترین ویژیگی کانکس متحرک برخورداری از محور و چرخ بوده که قابلیت سیستم حرکتی را به کانکس می دهد ، که به صورت تک محور(دو چرخ)و دو محور(چهار چرخ)بنا بر سایز کانکس می توان استفاده کرد, در کانکس ها ی تک محوره دو چرخ در عقب که معمولا چرخهای پیکانی با رینگ مخصوص و فنرهای [...]