کانکس گرد

By | آبان ۱۵ام, ۱۳۹۵|Categories: کانکس|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

گرد ی و خمیدگی بدنه کانکس از ویژگیهای کانکس گرد میباشد, نداشتن گوشه و کنج در کانکسکلیه قسمت های داخل کیوسک را قابل استفاده میکند. بیشترین کاربرد کانکس گرد ,نگهبانی ,حراست,بلیط فروشی,کانکس راهنمایی رانندگی بر سر چهارراهها  که به صورت گرد و بیشترین قسمت ها(حداقل نصف کانکس) پوشیده از شیشه یا پنجره های بزرگ برای دید به [...]