کانکس چند ضلعی

By | نوامبر 5th, 2016|Categories: کانکس, کانکس ویژه|Tags: , , , , , , , , |

کانکس چند ضلعی  معمولا در نقاطی که کانکس برای کنترول عبور و مرور در نظر گرفته می شود ستونها و دیواره های کانکس مزاحمت ایجاد می کند . برای رفع این نقص و همچنین افزایش دید از کانکس چند ضلعی استفاده می شود . با توجه به سفارش کانکس در شکل و اندازه خاصی تولید و [...]