کانکس مدیریتی

By | نوامبر 5th, 2016|Categories: کانکس, کانکس|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

کانکس مدیریتی :   کانکس مدیریتی  تولیدی استار کانکس برای رفاه حال مدیران و امکانات درخور مدیران که علاوه بر رفاه امکاناتی همچون داستان پایشش نیروها و کارهای در حال انجام و به طور کلی دید پایشی در کارها کانکسهای ویژه این کار را طراحی و تولید می نماید. کانکس مدیریتی  تولیدشده در استار کانکس اینترنشنال دارای [...]