کانکس برای زلزله

By | نوامبر 13th, 2017|Categories: کانکس, کانکس|Tags: , , , , , , , , |

کانکس برای زلزله استفاد از کانکس هنگام زلزله هنگامی زلزله ای رخ می هد , با توجه به میزان تخریبی که این بلای طبیعی دارد کانکس می تواند نقش بسیار مهمی در تامین آرامش و آسایش خسارت دیدگان زلزله را ارائه دهد . با توجه به این که خود کانکس ضد [...]