کانکس گلفروشی 

 

برای فروش گل همواره مکانی مناسب از دقدقه این صنف بوده است ,به همیمن منظور شرکت استار کانکس  برای رفع ای مشکل اقدام به ساخت کانکس گلفروشی در یک ابعاد

نموده است . دراین نوع از کانکس با توجه به نوع کاربری از مشخصات خاص استفاده می شود به طور مثال برای کف از نوع ورق آلومینیوم آجدار و برای دیواره ها

از پی وی سی برای قابل شستشو بودن و همچنین از تهویه ای مناسب جهت تبادل هوای داخل با بیرون بهره گرفته میشود. قیمت کانکس گلفروشی متر مربعی

۳۰۰ هزار تومان می باشد در ضمن در موقع خرید کانکس گلفروشی اگر سفارش خاصی مدنظر خریدار باشد استار کانکس سفارش نیز می پذیرد

برای دیدن تصاویر کانکس می توانید از طریق ایمیل درخواست بفرمایید تا در اسرع وقت برای شما خریدارن محترم ارسال شود