کانکس گلفروشی 

 

برای فروش گل همواره مکانی مناسب از دقدقه این صنف بوده است ,به همیمن منظور شرکت استار کانکس  برای رفع ای مشکل اقدام به ساخت کانکس گلفروشی در یک ابعاد

نموده است . دراین نوع از کانکس با توجه به نوع کاربری از مشخصات خاص استفاده می شود به طور مثال برای کف از نوع ورق آلومینیوم آجدار و برای دیواره ها

از پی وی سی برای قابل شستشو بودن و همچنین از تهویه ای مناسب جهت تبادل هوای داخل با بیرون بهره گرفته میشود. قیمت کانکس گلفروشی متر مربعی

300 هزار تومان می باشد در ضمن در موقع خرید کانکس گلفروشی اگر سفارش خاصی مدنظر خریدار باشد استار کانکس سفارش نیز می پذیرد

برای دیدن تصاویر کانکس می توانید از طریق ایمیل درخواست بفرمایید تا در اسرع وقت برای شما خریدارن محترم ارسال شود