استار کانکس اینترنشنال تولید کننده انواع کانکس گلخانه با تجهیزات و امکانات درخواتسی می باشد . این محصول تولیدی استار با توجه به این که مورد استفاده

برای تولید و روشد و نمو گیاه می باشد از نمای شیشه ای و سلفنی بهره گرفته می شود . در کانکس گلخانه برای اینکه نو به داخل گلخانه برسد از پوششهای

با این قابلیت استفاده می گردد. پوششهای سلولزی و شیشه های سلکوریت ضد ضربه را میشود در این نوع از کانکس به صورت کامل استفاده نمود .

قیمت کانکس گلخانه نسبت به ساخت آن با مصالح ساختمانی بسیار مناسب می باشد و از کیفیت مناسبی نیز برخوردار می باشد .