از زمان ورود کامپوزیت به بازار از این مواد اولیه برای زیبا سازی کانکس استفاده شده است. کامپوزیت به علت زیبایی و مقاومت و سبکی و همچنین سرعت نسب

بالا بروی سطوح بسیار طرفدار پیدا کرده است . کانکس کامپوزیت بیشتر در قسمت کانکس ویلایی استفاده میشود و علت این موضوع نیز روش است . اولین

دلیل آن زیبایی و تنوع زیاد این محصول برای کانکس چشمگیر بوده است . دومین موضوع قیمت بالاترین این محصول است که کمتر در بخشهای دیگر بکار گرفته

میشود.البته قیمت کانکس کامپوزیت در کانکس استار نسبت به جای دیگر مناسب تر می باشد که با تماس با این شرکت می توانید بهقیمتها را دریافت نمایید .