بیشترین کانکس مصرفی را در ایران کانکس کارگری دارد.

این نوع از کانکس برای اسکان موقت کارگران و کارکنان فنی شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد. در ساخت کانکس کارگری به سبب استفاده موقت قطعا باید از مصالح باکیفیت استفاده

شود. زیرا دائما در حال جابجایی می باشند . و جابجایی زیاد ممکن است به کانکس آسب برساند .

کانکس کارگری به صورت سالن ساخته میشود ولی در صورت درخواست مشتری می شود در آن از امکاناتی نظیر آشپزخانه و سرویس بهداشتی و در مواقعی سرویس حمام اضافه کرد.

قیمت کانکس کارگری بسیار مناسب بوده از این رو خریداران به جای هزینه برای ساخت اتاق با مصالح ساختمانی از کانکس استفاده می کنند .