کانکس کارگاهی شرکت استار کانکس متناسب با شرایط اقلیمی و محیطی منطقه مورد نظر شما همراه با امکانات رفاهی جهت استراحت کارگران در نظر گرفته می شود. امکان استفاده از

تخت خواب ، فایـل ، کپسـول آتش نشانی ، کاناپه تختخواب شو ، سیستم تهویه ، پارتیشن ، انواع درب ، کـابـیـنـت و قفسه ، سرویس حمام و توالت و آبدارخانه و . . . در کانکس کارگاهی این

شرکت وجود دارد، که کارگرانی که در محل پروژه اقامت دارند بتوانند در مدت زمان اجرا پروژه از امکانات بهداشتی و غذایی برخوردار باشند.

کانکس کارگاهی در پروژهای عمرانی ,ساختمانی,سد سازی,راه سازی بیشتر کاربرد دارد.

اما دلیل استفاده از کانکس کارگری شرکت استار کانکس اینترنشنال ساخت سریع کانکس, نصب سریع و حمل و نقل آسان، امکان استفاده از کانکس برای کاربری های مختلف, ساخت

کانکس در ابعاد مختلف و نداشتن محدودیت در ابعاد, تنوع در مواد اولیه برای نمای داخلی بیرونی و اجرا تجهیزات, ارسال به سراسر کشور با کمترین هزینه حمل و نقل,و مهتر از همه امکان

فروش کانکس بعد از استفاده از کانکس .