بسیار از خریدارن کانکس به علت جای که می خواهند از کانکس استفاده کنند و ثعبل العبور بودن آن محل امکان حمل و نقل کانکس بدان منطقه را ندارند

از این رو استار کانکس کانکس پیچ و مهره ای را به این دسته از مشتریان پیشنهاد می دهد .

اجرای کانکس پیچ و مهره ای از واشر و مقاطعی که به وسیله پیچ به هم متصل میشوند تشکیل یافته است , که این پیچها به طور کلی از جنس فولاد هستند.

قیمت کانکس پیچ و مهره ای بدیل خاص بودن و زمان بر بودن ساخت آن جزء دسته کانکس های گرانتر می باشد و به درد مشتریان خاص می خورد.