استار کانکس دارای بزرگترین خط تولید کانکس ویلایی در ایران می باشد . گروه مهندسین و طراحان کانکس استار آماده دریافت هرگونه ایده و نظر شما برای ساخت

کانکس ویلایی می باشند . کانکس ویلایی تولید شده در این شرکت به شرح ذیل است.

استار کانکس در ساخت کانکس ویلایی سعی نموده از ایده مشتریان نیز استفاده نماید . درکانکس ویلایی بیشتر از چوب روس و ترمو وود استفاده می شود , که زیبایی

زیادی به کانکس می دهد و بهتر میشود با محیط دور و اطراف ست شود . مورد استفاده این کانکس در مناطق شمالی کشور و باغ ها و مزارع می باشد

  • کانکس ویلایی , این کانکس با مصالح سنتی کانکس ساخته و تولید می گردد.

     

  • کانکس ویلایی کامپوزیتی , که با استفاده از کامپوزیت آلومینیوم و پلیمر ساخته می شود

  • کانکس ویلایی چوبی , که با استفاده چوب روس و چوبهای اشباه شده تولید می گردد.