کانکس نگهبانی :

استار کانکس تولید کننده انواع کانکس نگهبانی با کاربری های ویژه نگهبانی با تجهیزهات و امکانات گوناگون می باشد.
کانکس نگهبانی تولیدشده در استار کانکس اینترنشنال دارای ویژه گی هایی همچون دور دید یا همان دور پنجره جهت داشتن دید برای جا هایی که نیاز به دیدن دارد همانند برجک های دیدبانی و یا در جای ورود و بیرون رفت سوله و پارکینگ خودرو و یا به طور کلی محل ورود و خروج جاهایی که نیاز به کنترول دارد و یا هر کاربری مورد نیاز در بخش نگهبانی است.

مشخصات کانکس نگهبانی :

۱- نمای بیرونی کانکس ورق گالوانیزه با ضخامت های درخواستی
نمای درونی پی وی سی با ضخامت ها گوناگون درخواستی .
۳- زیرسازی و نمای کف در کانکس نگهبانی استار کانکس :
کف سه لایی ، ام دی اف بر مبنای کیفیت درخواستی و بودجه خریدار .
نمای نهایی کف نیز از کف پوش پی وی سی معمولی یا پشت گونی بر مبنای کیفیت درخواستی و بودجه خریدار .

۴- عایق در کانکس های نگهبانی :
کانکس استارکمپ اینترنشال عایق مصرفی را از گونه پشم سنگ تراک ۲۰ لاحافی و یا یونولیت با تراکم های ۴ تا ۱۸
۵- از تیرآهن در شاسی اصلی و قوطی های ۴۰×۴۰ با ضخامت های ۲ میل و یا ضخامت های درخواستی .