کانکس نانوایی :

 استار کانکس تولید کننده  کانکس نانوایی با گنجایش (ظرفیت) های گوناگون و برای مصرف های صنعتی و معملی طراحی و ساخته می گردد.

کانکس نانوایی  تولیدشده  در  شرکت استار کانکس اینترنشنال دارای ویژه گی هایی همچون اتاق استراحت ، انبار مواد اولیه ، تانکر آب مورد نیاز خوابگاه و

مصرف در بخش پخت  و همچنین ثابت  و سیار جهت جابجایی در هر جا و مکانی می باشد.

مشخصات کانکس نانوایی :

۱- نمای بیرونی طرح صنعتی با ورق ۲ میل ( در صورت در خوایت خریدار نما هم به صورت سنتی با سآجر سه سانتی معمولی و نسوز ویا دیگر اقلام شدنی است)

نمای درونی از سقف تا کف از سرامیک  و کاشی و یا نماهای پیرفته تر همچون کامپوزت  آلومینیوم  و دیگر جنس های بروز شدنی است .

 

۲- سازه کانکس نانوایی در استار کانکس :

از قوطی های ۹۰×۹۰ و۸۰ ×۸۰ با ضخامت های ۳ و۴ میل به جهت سنگینی دستگاه های نانوایی وانبار آرد و آب با لیتر های بالا

۳- عایق در کانکس های نانوایی شرکت کانکس استار کمپ اینترنشال :

مورد استفاده از گونه پشم سنگ پانلی با تراکم ۱۲۰ در دیواره ها و در بخش پشت و سقف کانکس با تراکم ۲۰۰ به بالا.

۴- ضد زنگ ، رنگ و آب بندی در کانکس های نانوایی :

معمولی هواخشک با کیفیت های درجه ۱ موجود

رنگ هم از گونه درجه ۱ هواخشک