کانکس نانوایی :

 استار کانکس تولید کننده  کانکس نانوایی با گنجایش (ظرفیت) های گوناگون و برای مصرف های صنعتی و معملی طراحی و ساخته می گردد.

کانکس نانوایی  تولیدشده  در  شرکت استار کانکس اینترنشنال دارای ویژه گی هایی همچون اتاق استراحت ، انبار مواد اولیه ، تانکر آب مورد نیاز خوابگاه و

مصرف در بخش پخت  و همچنین ثابت  و سیار جهت جابجایی در هر جا و مکانی می باشد.

مشخصات کانکس نانوایی :

1- نمای بیرونی طرح صنعتی با ورق 2 میل ( در صورت در خوایت خریدار نما هم به صورت سنتی با سآجر سه سانتی معمولی و نسوز ویا دیگر اقلام شدنی است)

نمای درونی از سقف تا کف از سرامیک  و کاشی و یا نماهای پیرفته تر همچون کامپوزت  آلومینیوم  و دیگر جنس های بروز شدنی است .

 

2- سازه کانکس نانوایی در استار کانکس :

از قوطی های 90×90 و80 ×80 با ضخامت های 3 و4 میل به جهت سنگینی دستگاه های نانوایی وانبار آرد و آب با لیتر های بالا

3- عایق در کانکس های نانوایی شرکت کانکس استار کمپ اینترنشال :

مورد استفاده از گونه پشم سنگ پانلی با تراکم 120 در دیواره ها و در بخش پشت و سقف کانکس با تراکم 200 به بالا.

4- ضد زنگ ، رنگ و آب بندی در کانکس های نانوایی :

معمولی هواخشک با کیفیت های درجه 1 موجود

رنگ هم از گونه درجه 1 هواخشک