کانکس مدرسه و کانکس کلاس درس

تولیدات دیگر استار کانکس کانکس مدرسه , کانکس کلاس درس است . این نوع از کانکس با توجه به شرایط و محیط اطراف مشتری ساخت و تولید می گردد.

مشتریان این دسته از کانکس با توجه به این که در منطقه مورد نظر امکانتی از قبیل آب برق و نیروی انسانی جهت ساخت مدرسه نیست از کانکس برای این

منظور استفاده می کنند . کانکس مدرسه تولید شده توسط شرکت استار کانکس اینترنشنال مجهز به سیستم برق با نیروی خوریشد می باشند .

قیمت کانکس مدرسه با توجه به تجهیزات آن محاسبه می گردد.تجهیزات دیگر کانکس مدرسه از قبیل میز و صندلی و تخته سیاه و سایر وسایل مورد نیاز

را میتوان از مصاح اولیه کانکس نیز ساخت اینگونه به صورت ست در امده و زیبایی بیشتری به کلاس درس دانش آموزان می دهد .