کانکس مخابراتی :

 

کانکس مخابراتی تولید  استار کانکس با توجه به نیاز خریداران محترم و زیر نظر استادان این فن با بهره گیری از برنامه ویژه و به صورت ویژه (اختصاصی) برای دستگاه

های مصرفی دکل های مخابراتی صحرایی درون شهری و یا بین شهری طراحی وتولید می گردد .

کانکس مخابراتی تولیدی  استار کانکس اینترنشنال دارای ویژه گی هایی همچون ضد دستبرد و پایشش (مانیتورینگ) در شرکت و یا سازمان سفارش داده شده و

همچنین دارای گونه های حسگر (سنسوردار) برای تمامی دستگاه های مخاربراتی نصب گردیده طراحی و ساخته می شود.

مشخصات کانکس مخابراتی :

۱- نمای بیرونی ودرونی سقف و کف  از ورق های ۲/۲ میل کورتکس ضد سایش و ضد دستبرد به صورت دوجداره  با رنگ و ضد زنگ اپوکسی زینک ریچ  در این روش

با بهره گیری از دستگاه ها و فیکسچرهای ویژه (موجود در کارخانه) این کار طراحی وساخته می گردد.

۲- عایق مورد استفاده از گونه پلی اورتان تزریقی با چگالی ۶۰ کیلیوگرم بر مترمعکب با دستگاه های موجود در شرکت .

۳- رک بندی ونصب تجهیز های درونی به سفارش سازمان ویا شخص خریدار بر عهده  کانکس استار  و یا خود خریدار می باشد.