از مهمترین ویژیگی کانکس متحرک برخورداری از محور و چرخ بوده که قابلیت سیستم حرکتی را به کانکس می دهد ، که به صورت تک محور(دو چرخ)و دو محور(چهار چرخ)بنا بر سایز کانکس

می توان استفاده کرد, در کانکس ها ی تک محوره دو چرخ در عقب که معمولا چرخهای پیکانی با رینگ مخصوص و فنرهای پیکانی جهت سهولت درحمل ونقل بکار میرود,در جلوی کانکس یک

اهرم جهت کشیدن کانکس به جلو,ارتفاع کانکس از کف زمین تا ورودی کانکس بوسیله یک خودروی یدک کش که معمولا نیسانی است کشیده میشود.و هنگامی که نیاز به ثابت نگه داشتن

کانکس میباشد در جلو کانکس جک نصب میشود.

در کل کانکس های دو محوره ایستایی بهتری نسبت به تک محوره دارند.

از انواع دیگر کانکس سیار در شرکت استار کانکس اینتر نشال میتوان به کانکس مسافرتی یا کاروان اشاره کرد.که کانکس  مسافرتی دارای سرویس بهداشتی ، حمام و آبدارخانه و

پمپ آب با مخزن مخفی  کانکس پلیس که دارای چراغ خطر عقب و چراغ پلیس می باشد، متحرک اشاره کرد