گاهی مشتریانی به علت شرایط کاری و داشتن دیدکافی به محیط اطراف نیاز به کانکس دارند که به صورت کامل شیشه خور باشد

استار کانکس برای این دسته از مشتریان محصول جدید خود را با نام کانکس شیشه ای روانه بازار فروش کرده است . این کانکس همانطور که از نامش پیداست

بیشتر قسمتهای آن از شیشه پوشیده شده است. توصیه کانکس اتسار به تمام خریدارن برای تهیه این نوع از کانکس استفاده از کانکس شیشه ای با جنس

شیشه سکوریت می باشد . این موضوع اهمیت بالایی دارد, چون شیشه معمولی در اثر جابجایی احتمال شکستن دارند و چون ابعاد شیشه ها بزرگ است

این احتمال دوچندان شده و خطر آسیب به عابرین را دارد پس برای ارزان تر شدن از خرید کانکس شیشه ای با شیشه معمولی خوداری کنید . شاید

قیمت کانکس شیشه ای ساخته شده از شیشه سکوریت بالا باشد ولی خطر استفاده از آن به میزان قابل توجهی پایینتر می شود.