این نوع از کانکس برای خریدارانی که نیاز به سرویس چه بهداشتی چه آبدارخانه ساخته میشود. برای ساخت کانکس سرویس بهداشتی و یا کانکس سرویس دار

توصیه کانکس استار به مشتریان این نوع از کانکس این است که ابتدا خریدار باید نوع کاربری که در نظر دارد را بیان نماید به طور مثال برای چه تعداد نیرو و نیاز به

چه نوع سرویسی دارند . برای کانکس سرایداری معمولا از کانکس سرویس دار با حمام و دستشویی و آبدارخانه استفاده می شود . ولی برای نگهبانی نیاز به

کانکس دستشویی نیست و بیشتر مواقع از یک آبدارخانه و  آشپزخانه  استفاده می گردد. کانکس سرویسدار نیاز نیز حتما تما کانکس با کف سرامیک باشد

مخصوصا در مواقعی که فقط آبدارخانه است , تنها کفپوش  پی وی سی کافی است. قیمت کانکس سرویس دار بسته به نوع سرویس متفاوت می باشد.