کانکس روزنامه فروشی 

 

کانکس روزنامه فروشی جزء دسته کانکس مطبوعاتی می باشد . به طور کلی کانکس روزنامه فروشی از کانکس و سازه های پیش ساخته استفاده می گردد , و جایگزینی برای آن نیست

بنابراین کانکس استار برای رفع درخواستهای خریدارن اقدام به ساخت و طراحی کانکس مطبوعاتی با توجه به سفارش نموده است . اندازه و ابعاد کانکس روزنامه فروشی تقریبا

استاندارد بوده ولی در مواقعی تغییر می کند .در کانکس مطبوعاتی از پیشخوان  برای ارائه محصولات استفاده می شود که مهمترین قسمت آن است قیمت کانکس روزنامه فروشی بسته به اندازه متغییر

است . خریداران باید توجه داشته باشند برای دریافت قیمت کانکس مطبوعاتی ابعاد کانکس را باید در نظر داشته باشند . البته استار کانکس لیست قیمت کانکس مطبوعاتی را به صورت پیش فرض

در نظر گرفته که با تماس خدمت مشتریان گرامی ارائه می شود همچنین شرکت کانکس استار برای خرید کانکس روزنامه فروشی و خرید کانکس مطبوعاتی تخفیفات چشمگیری در نظر دارد .