استار کانکس ایده ساخت کانکس رستوران را از سال ها پیش به مشتریانی که برای ساخت رستوران  زمان کافی نداشتند را داده بود ولی به علت نو پا بودن

این صنعت مورد قبول کسی قرار نگرفت تا اینکه بعد از سالها اعلان بیشتر رستوران های بین راهی از کانکس می باشد . استفاده از کانکس رستوران مزایای

زیادی دارد که به شرح آن می پردازیم . قیمت کانکس رستوران نسبت به ساخت رستوران با مصالح به طور چشمگیری کاهش یافته است, سرعت ساخت

کانکس رستوران خیلی بالا می باشد به طور مثال برای ساخت رستوران 200 متری نهایت زمان نیاز دو هفیته کاری می باشد. این نوع کانکس قابلیت جابجایی

در تعداد دفعات را دارد.

زیبایی ظاهری از امتیازات دیگر این کانکس می باشد.