کانکس ایستگاه دوچرخه و یا کانکس دوچرخه در پارکها مورد استفاده قرار می گیرد . این نوع از کانکس برای کرایه دوچرخه استفاده میشود . دوچرخه ها معمولا

در داخل کانکس گذاشته شده و در موقع لوزم از آنها به بیرون کانکس انتقال داده میشوند . استار کانکس برای ساخت کانکس دوچرخه هر نوع طرح و نقشه ای را

قبول کرده و با بکارگیری طراحان و مهدسین مجرب اقدام به تولید این دسته از کانکس می نمایید . قیمت کانکس دوچرخه نیز با توجه به نوع اجناس بکار رفته در

آن قیمت گذاری می شود . بیشتر اجناس بکار رفته در کانکس ایستگاه دوچرخه از , کامپوزیت , شیشه سکوریت , سایدینگ می بشد