کانکس دوبلکس  یا همان کانکس دوطبقه برای مکانهایی که با کمبود جا مواجه هستند کاربرد دارد

حتی برای این مناطق از کانکس تریبلکس میتوان استفاده نمود.البته کانکس دوبلکس تنها در این مناطق کاربرد ندارد بلکه  در باغ ها و جاهای دیگر به عنوان

کانکس ویلایی و کانکس مسکونی نیز استفاده میشود.

در این کانکس  مهمترین موضوعی وجود دارد , پله های این محصول می باشد . پله ها یا در داخل  به صورت دوبلکس و یا در بیرون با اشکال مختلف طبق

سلیقه مشتری نصب میگردد,که شرکت استار کانکس برای جلوه بیشتر و نمای زیباتر از نمونه مارپیچی,گرد ویا تراس دار استفاده میکند,که به محض  ارسال

استقرار کانکس دوطبقه راه پله به ان متصل میشود.