کانکس دست دوم

استحضار می رسانیم شرکت استار کانکس موجودی کانکس دست دوم خود را بدین صورت به اطلاع خریداران محترم می رساند

کانکس دسته دوم در سایز ۴ متر طول از قرار ۵ دستگاه کانکس دست دوم ۴ متری که دو عدد به صورت سالن و دو عدد سرویس دار می باشد

کانکس دست دوم با ابعاد ۶متری از قرار ۱۰ دستگاه که همه کانکس دست دوم ۶ متری سالن می باشند ولی در صورت درخواست

برای ایجاد سرویس در این کانکس امکان آن وجود دارد

کانکس با ابعاد ۸ متر که تعداد موجود از آن ۳ دستگاه است که یک دستگاه کانکس ۸ متری با یک اتاق و دو مورد دیگر با سرویس می باشند

کانکس دست دوم توالت با بیست مورد از بیشترین کانکس های دسته دوم موجودی انبار می باشد که همگی سالم هستند

کانکس دست دوم ۱۲ متری یک دستگاه موجود می باشد که احتیاج به تعمییر دارد

سایز های دیگر نیز موجود می باشند که جهت خرید کانکس دست دوم لطفا تماس بگیرید

قیمت کانکس دست دوم نسبت به قیمت نو تقریبا ۳۵% درصد پایین ترمی باشد که برای دریافت لیست قیمت کانکس دست دوم کانکس استار با شماره

۰۲۱۵۵۵۸۸۳۷۲۶ تماس حاصل فرمایید

با تشکر استار کانکس