کانکس دسته دوم 

استار کانکس بزرگترین مرکز فروش کانکس دست دوم در ایران می باشد . کانکس دست دو پس از خریداری و بازسازی و رفع ایوب آن با قیمت مناسبتری نسبت به کانکس نو 

به فروش می رسد . کانکس کارکرده موجود در شرکت استار کانکس اینترنشنال به دو دسته تقسیم می شوند

۱ – کانکس دست دوم که تولید استار کانکس بوده و بعد از پایان پروژه ها از مشتری خریداری می شود

۲ – کانکس دسته دو متفرقه که سازنده آنها شرکت های دیگر می باشد

کانکس دسته دوم  در ابعاد و اندازه مختلف و در بعضی از آنها امکانات و تجهیزات رفاهی وجود دارد . همچنین این کانکس ها بازسازی کامل و اورحال گردیده اند

و جای هیچگونه نگرانی در مورد آن نمی باشد .

قیمت کانکس دست دوم

لیست قیمت کانکس دست دوم را در این قسمت برای مشتریانی محترم قرار داده ایم و در آینده ای نزدیکتر

عکس های این نوع از کانکس را را همراه با جزئیات برای سهولت در امر خرید قرار خواهیم داد.

۲×۲

۲×۳

۲/۴×۳

۲/۴×۴

۲/۴×۶

۲/۴×۸

۲/۴×۱۰

۲/۴×۱۲

۳×۶

۳×۸

۳×۱۰

۳×۱۲

۵×۶

۴×۵

۶×۱۰

۶×۱۲

۱۰×۱۲

۱ – نگهبانی

۲ – نگهبانی

۳ – نگهبانی

۴ – کارگری

۵ – کارگری و اداری

۶ – مدیریتی

۷ – مدیریتی

۸- اداری

۹ – مدیریتی

۱۰ – اداری

۱۱- مسکونی

۱۲ – سالن کنفرانس

۱۳ – ویلایی

۱۴ – مسکونی

۱۵ – مسکونی

۱۶ – ویلایی

۱- سالم

۲-درحد

۴-بازسازی شده

۵-سالم

۶-بازسازی شده

۷-نو نو

۸- در حد

۹-نو

۱۰-سالم

۱۱-یک سال کارکرد

۱۲-در حد

۱۳-نو

۱۴-کیفیت عال

۱۵-کارکرد کم

۱۶-کم استفاده شده

۱۷-در حد

۱- دو میلیون تومان

۲- دو میلیون و سیصد هزار تومان

۳- دو میلیون و ششصد هزار تومان

۴-دو میلیون هشتصد هزار تومان

۵-سه میلیون سیصد هزار تومان

۶-چهارمیلیون ششصدهزار تومان

۷-پنج میلیون پانصد هزار تومان

۸-شش میلیون ششصدهزار تومان

۹-چهارمیلیون و دویست هزار تومان

۱۰-پنج میلیون و پانصد هزار تومان

۱۱-شش میلیون و نهصد هزار تومان

۱۲-هشت میلیون سیصد هزار تومان

۱۳-شش میلیون و نهصد هزار تومان

۱۴-چهار میلیون شش صد هزار تومان

۱۵- سیزده میلیون هشتصد هزار تومان

۱۶- هفده میلیون تومان

۱۷- بیست و هشت میلیون تومان