کانکس دسته دوم 

استار کانکس بزرگترین مرکز فروش کانکس دست دوم در ایران می باشد . کانکس دست دو پس از خریداری و بازسازی و رفع ایوب آن با قیمت مناسبتری نسبت به کانکس نو 

به فروش می رسد . کانکس کارکرده موجود در شرکت استار کانکس اینترنشنال به دو دسته تقسیم می شوند

1 – کانکس دست دوم که تولید استار کانکس بوده و بعد از پایان پروژه ها از مشتری خریداری می شود

2 – کانکس دسته دو متفرقه که سازنده آنها شرکت های دیگر می باشد

کانکس دسته دوم  در ابعاد و اندازه مختلف و در بعضی از آنها امکانات و تجهیزات رفاهی وجود دارد . همچنین این کانکس ها بازسازی کامل و اورحال گردیده اند

و جای هیچگونه نگرانی در مورد آن نمی باشد .

قیمت کانکس دست دوم

لیست قیمت کانکس دست دوم را در این قسمت برای مشتریانی محترم قرار داده ایم و در آینده ای نزدیکتر

عکس های این نوع از کانکس را را همراه با جزئیات برای سهولت در امر خرید قرار خواهیم داد.

2×2

2×3

2/4×3

2/4×4

2/4×6

2/4×8

2/4×10

2/4×12

3×6

3×8

3×10

3×12

5×6

4×5

6×10

6×12

10×12

1 – نگهبانی

2 – نگهبانی

3 – نگهبانی

4 – کارگری

5 – کارگری و اداری

6 – مدیریتی

7 – مدیریتی

8- اداری

9 – مدیریتی

10 – اداری

11- مسکونی

12 – سالن کنفرانس

13 – ویلایی

14 – مسکونی

15 – مسکونی

16 – ویلایی

1- سالم

2-درحد

4-بازسازی شده

5-سالم

6-بازسازی شده

7-نو نو

8- در حد

9-نو

10-سالم

11-یک سال کارکرد

12-در حد

13-نو

14-کیفیت عال

15-کارکرد کم

16-کم استفاده شده

17-در حد

1- دو میلیون تومان

2- دو میلیون و سیصد هزار تومان

3- دو میلیون و ششصد هزار تومان

4-دو میلیون هشتصد هزار تومان

5-سه میلیون سیصد هزار تومان

6-چهارمیلیون ششصدهزار تومان

7-پنج میلیون پانصد هزار تومان

8-شش میلیون ششصدهزار تومان

9-چهارمیلیون و دویست هزار تومان

10-پنج میلیون و پانصد هزار تومان

11-شش میلیون و نهصد هزار تومان

12-هشت میلیون سیصد هزار تومان

13-شش میلیون و نهصد هزار تومان

14-چهار میلیون شش صد هزار تومان

15- سیزده میلیون هشتصد هزار تومان

16- هفده میلیون تومان

17- بیست و هشت میلیون تومان