کانکس در تهران 

شرکت استار کانکس امروز تعدادی از شهرها که در آن کارگاه کانکس و موجودی کانکس دارد را به مشتریان عزیز بیان می کند

کانکس در تهران که این کانکس ها در کارخانه اصلی استار کانکس قرار دارند

کانکس در اصفهان : در این شهر کارگاه تولیدی کانکس استار مستقر می باشد و خریداران دیگر مجبور به پرداخت کرایه برای کانکس نیستند

کانکس در شیراز: در این استان نیز کارخانه استار کانکس شعبه دارد و به طور مستقیم امکان خرید کانکس است

کانکس در کرمان : خریداران کانکس در استان کرمان با نمایندگی آقای منصوری هماهنگی نمایند

کانکس در تبریز : در استان تبریز و در انبار استار کانکس همواره از تعداد قابل توجهی کانکس مجود و قابل عرضه می باشد

کانکس در رشت را می توان از استان مازندران تهیه نمود

کانکس در مازندران : کانکس های موجود در این استان از طریق تهران به این استان اراسل می گردد و از تمامی ابعاد موجود است

کانکس در گیلان را از طریق نمایندگی در این شهر بخواهید

کانکس در مشهد و در استان بزرگ خراسان در کارگاه کانکس سازی استار در حوالی استان می باشد

 

کانکس در تهران

کانکس در تهران