کانکس خرید 

خرید کانکس:  

خرید کانکس توسط خریداران

۱- بر پایه زیبایی

۲- بر پایه جنس که خود به چند گونه که مهمترین آن قیمت ارزان و جنس خوب

۳- آمیخته ای از زیبایی و جنس

نوشته های بالا بر پایه تجربه شخصی بنده و شرکت استار کانکس می باشد و خرید ریشه با توجه به تجربه بنده به صورت پایین می باشد.

۱- خرید به صورت ارائه ریز مصرف کالای مواد نخستین  بکار رفته در کالبد اتاق پیش ساخته با فهرست پایین:

۱-۱ سازه

۱-۱-۱ تیر بکار رفته در کف کانکس

۱-۱-۲ اندازه قوطی های مصرفی در بدنه شامل کف ، دیواره ها  و سقف

۱-۱-۳ ضخامت قوطی های مصرفی بکار رفته

۱-۱-۴ جوش از گونه میگ مگ و سئو دو که پایدارتر و بدون نقص می باشد.

۱-۱-۵ ضده زنگ که بهترین گونه از گونه اپوکسی زینک ریچ با سخت کننده ویژه می باشد.

۱-۲ بخش نمای بیرونی ( ورق بدنه وسقف):

۱-۲-۱ از چه  گونه ای است و با چه ضخامتی است .

خرید کانکس زمانی هوشمند و دقیق خواهد بود که خریدار به عبارت کلی اکتفا نکرده و به ریز مواد مصرفی دقت نموده و به حالت جدول

مقایسه ای آن ها را در برابر هم قراردهد.

۱-۲-۲ ورق گالوانیزه از ضخامت ۰٫۱۸ تا ۱ میل مورد استفاده قرار می گیرد که رابطه مستقیم با قمیت کانکس و کیفیت آن دارد.

۱-۲-۳ رنگ ورق گالوانیزه نیز می تواند از گونه هوا خشک یعنی ورق را به صورت گالوانیزه خام خریده وآن را درون کارخانه رنگ نمایند.

و الکترواستاتیک کارخانه و یا تولید در کارخانه آن سازنده ویا بیرون سفارش دهد. همچنین رنگ آلوزینک که آن نیز از کارخانه به صورت

فابریک انجام می شود. هنگامی که کانکس خرید می کنید  دقت در برگزیدن مواد مصرفی سمت و سوی کیفیت وطول عمر یک کانکس و حتی زیبایی آن

را مشخص می نماید.

۱-۳-۱ نمای درونی در هنگام خرید و فروش کانکس  :

۱-۳-۱ نمای مورد استفاده در بیشتر کانکس ها از گونه PVC  و MDF می باشد که نام شرکت سازنده  و ضخامت و هم چنین پوسس

نهایی روی این دو گونه محصول عامل تعیین کننده در قیمت و کیفیت نهایی را دارد.

۱-۳-۲ PVC

بسته به ضخامت آن که از ۴ میل تا ۱۰ میل مورد استفاده قرار می گیرد .

و سازندگان آن از متفرقه بازار تا نام آشناهایی چون کمپارس و… و همچنین چینی می باشد که دارای کیفیت تولیدی درجعه یک تا چند

را دارا می باشند.

و همچنین نمای پایانی روی پی وسی مانند چاپی و روکش تاثیر دوچندان در زیبایی و کیفیت آن دارد.

۱-۳-۳ MDF

ام دی اف مصرفی از ضخامت ۳ میل تا ۱۶ میل می باشد و از گونه چینی و اندونزی وتایلندی گرفته تا ایرانی آن در بازار می باشد وقیمت

و کیفیت آن نیز بستگی یک راست با کشور سازنده والبته به درجه چند بودن آن برند و کشور سازنده دارد.

در خرید کانکس خریدار بایستی به تمامی این نکته ها توجه کند تا هم خرید خوبی داشته و هم نیم نگاهی هم به کیفیت آن داشته باشد.

۱-۴ در و پنجره

در پنجره مصرفی بیشتر از گونه آلومینیوم وUPVC  استفاده می شود که آن نیز هم بر این پایه که از چه نامی و با چه ضخامتی و با درجه ای

متفاوت خواهد بود بویژه در جابجا کردن هوای سرد و گرم در زمستان و تابستان بیشتر مشخص می کند که چه کیفیتی دارد.همچنین در اثر

استفاده زیاد که زوار آن در برود به چم خراب بشود ویا نه.

۱-۵ برق کشی

جزء اصلی ترین و مهمترین مورد می باشد چون باعث آتش سوزی و از بین رفته کانکس و کالاهای قرارداده شده درون آن می شود چون

تمامی مواد نمای درونی وعایقی آن آتش زا می باشد

۱-۶ عایق کاری

عایق در بازده کارکنان و همچنین جابجا شده گرما و سرما به درون بیرون کانکس بیشترین تاثیر را دارد.

۲- ضمانت کیفیت

۲-۱ خریدار برای خرید کانکس از فروشنده با توجه به اینکه چه گونه از کیفیت را خریداری می کند ضمانت دریافت می کند .

ضمانت ها شامل تعویض بدون دریافت هزینه تا بدون ضمانت ارائه می شود.

خرید کانکس ویلاییخرید کانکس کارگری