کانکس حمام موجود در استار کانکس در ابعاد و اندازه های گوناگونی وجود دارد . کف این دسته از کانکس ها به علت مجاورت مداوم با آب طی چند سال اخیر از

کف سرامیک به انظمام فایبر استفاده میشود . البته در گذشته از کف فایبر خالی و ورق گالوانیزه نیز استفاده میشد که در حال حاضر منسوخ گردیده است

دیواره های این کانکس حمام از پی وی سی پوشانده می شود . استار کانکس برای راحتی بیشتر مشتریان کانکس حمام را به صورت کامل با لوله کشی

و شیرآلات به مشتریان ارائه می هد . قیمت کانکس حمام به صورت کامل برای مشتری  مناسبتر می باشد .