پیشنهاد استار کانکس برای کسانی که نیاز به انباری و انبار برای خود دارند ,کانکس انباری می باشد . این نوع از کانکس برای استفاده در آپارتمانها در قسمت

حیاط و یا پشت بام به عنوان انبار لوازم اضافی خانه , در شرکتها برای انبار لوازم اضافی اداری و دفتر و یا تجهیز کارگاهها به عنوان انبار لوازم کاری مورد استفاده قرار

میگیرد . در کانکس انباری یک درب ورودی باسیستم برق کشی و عایق کاری بدون پنجره بکارگرفته میشود . قیمت کانکس انباری نسبت به ساخت انبار با مصالح

ساختمانی پایین تر است و نیاز به مجوز از شهرداری نیز نیست. بنایراین خود را درگیر ساخت و ساز نکیند و

تنها با یک تماس با کانکس استار کانکس مورد نظر را در محل تحویل بگیرید