استار کانکس برای آن دسته از مشتریانی که نیاز به کانکس بدون خرید آن دارند کانکس اجاره ای در اختیار آنها قرار می دهد , یعنی هزینه کمتر و درد دسر فروش

کانکس بعد از اتمام پروژه نداشتن . کانکس کرایه ای هم به صورت سالن و هم همراه با تمام امکانات و تجهیزات در اختیار مشتریان قرار داده می شود .

نرخ اجاره کانکس با توجه به ابعاد کانکس و نوع امکانات مورد نیاز خریدار سنجیده میشود . کرایه کانکس اجاره ای در کانکس استار نسبت به سایر اجاره دهنده

ها۱۰ تا ۱۵ درصد پایینتر می باشد

جهت دریافت لیست قیمت کانکس اجاره ای با همکاران ما در واحد فروش کانکس تماس حاصل فرمایید .