کانتینر

کانتینر در دو اعاد کانتینر ۲۰ فوت و کانتینر ۴۰ فوت به صورت وارداتی از دیگر کشورها در ایران موجود می باشد . و به صورت کلی برای جابجایی کالا و اجناس از آن استفاده می گرددد. ولی باتوجه به مقاومت بالای آن در سایر مشغل نیز مورد استفاده قرار گرفته است .

  • از کانتینر برای انبار ( هر گونه مواد چه خوراکی , لوازم خانه , لوازم ماشین و غیره استفاده می گردد.

  • برای ساخت خانه های پیش ساخته به صورت باکس های مستطیل شکل با بروی هم قرار دادن و تغییرات در نمای داخلی استفاده می گردد.

  • قرار دادن بروی تریلر های حمل مواد نفتی به صورت تانکر