پیدایش کانکس

از زمان گسترش شهر ها و ساخت جاده ها هموراه برای استقرار نیروها پیمانکاران و دولت با مشکل موجه شده بود . کارکنان و کارگران پروژه همواره ساعتهای

زیادی را برای ترک محل سکونت و رفتن به سر پروژه و یا برگشتن از سر پروژه و روفتن به خانه از دست می دادن و این برای پیمانکاران بسیار زیان آور بود .

در نتیجه در سالهای ۱۳۳۰ شمسی کارگاهای کوچک تولید کانکس البته نه به شکل امروزی ساخته و روانه پروژه ها گردید . این کار باعث شد تا هم کارگران

به علت در محل بودن محل سکونت رضایت داشته باشند و هم پیمانکاران زیانی نبینند , و داستان پیدایش کانکس از آن روز آغاز گرددید, و این محصول محبوبیتی

بسیار زیاد در بین سازندگان و پیمانکاران پیدا کرد. شرکت استار کانکس اینترنشنال نیز بر پایه همین اصل و برای ارتقای کیفی و سازندگی کشور پا به عرصه

تولید نهاد . ابتدا مصرف کانکس فقط در پروژه های بین راهی و شهر های دور افتاده بود, که با توجه به مزیت های آن که در مطالب قبلی به آن اشاره گردیده

در تمام شهر ها و نقاط از آن استفاده می شود . مصارف اصلی و تولیدات اصلی این محصول عبارت است از :

کانکس ویلایی و کانکس مسکونی که به جای ساخت ویلای با مصالح ساختمانی از آن استفاده می گردد

کانکس کارگری و کانکس کارگاهی و کانکس اداری که جایگزینی به هیچ عنوان ندارد و تنها وسیله برای اسکان کارکنان می باشد , و هزاران موراد دیگر

که این وسیله را بدون رغیب در صنعت اسکان نموده است