قیمت کانکس

 

استار کانکس  قیمت کانکس را به صورت متر مربعی محاسبه می کند البته برای  آن دسته از کانکس  که به صورت استاندارد می باشد در غیر این صورت

 قیمت کانکس به صورت موردی محاسبه می گردد قیمت کانکس برای تیپ های مختلف متفاوت است و علت این امر در نوع جنس بکار رفته در کانکس می باشد

این قیمت در سه تیپ تولیدی کانکس به شرح زیر است .تیپ طلایی در این تیپ قیمت کانکس با توجه به کانکس مورد نظر قیمت برسی و اعلام می گردد و شروع

قیمت از متری سیصدو نودوپنج هزار تومان به بالا می باشد .تیپ نقره ای کانکس موجود در این دسته به صورت یکسان قیمت گذاری می شود و متری سیصدو پنجاه

هزار تومان می باشد .تیپ برونزی قیمت کانکس موجود در این دسته از پایین ترین قیمت در بازار می باشد و متری دویست وپنجاه هزار تومان می باشد

کانکس و کاروان سفارشی با توجه به نقشه آن محاسبه می گردد با تماس با فروشندگان ما در بخش فروش کانکس لیست قیمت کانکس را دریافت کنید

کانکس استار همیشه کوشیده در شفاف سازی قیمت کانکس راه را برای خرید کانکس ساده کند به همین منظور قیمت را تنها با تماس تلفنی نیز از ما می توانید

دریافت کنید.

برای اطلاع از قیمت کانکس دست دوم با ما تماس بگیرید