قیمت کانکس ۱۲ متری

قیمت کانکس 

قیمت کانکس که از نوع استاندارد می باشد در شرکت استار کانکس اینتر نشنال بیشتر برحسب ابعاد کانکس محاسبه می گردد

کانکس استاندارد تولید شده استار کانکس عرض مشخص و ثابتی دارد و در دو نوع عرض استاندارد ۲/۴۰m و عرض ترافیکی ۳m

است. البته طول کانکس متغییر بوده و از ۲متر طول شروع شده و تا ۱۲ متر طول ادامه پیدا می کند .

قیمت کانکس :

قیمت کانکس ۲ متری , این کانکس به صورت ۲/۴۰×۲ ساخته می شود و قیمت آن به صورت عددی می باشد و متری محاسبه نمی شود

قیمت کانکس ۳ متری , این محصول ۲×۳  بوده و شروع قیمتی از ۲/۵۰۰/۰۰۰ با توجه به نوع متریال بکار برده محاسبه می گردد.

کانکس نگهانی

قیمت کانکس ۴ متری که به صورت نگهبانی و یا دفتری ساخته می شود برحسب متریال آن متفاوت می باشد

قیمت کانکس ۶ متری , این کانکس از بیشترین محصولات مورد استفاده خریداران می باشد و همیشه به صورت آماده مورد استفاده قرار می گیرد .

کانکس ۶ متری

قیمت کانکس ۸ متری که در دو عرض ۲/۴۰m و ۳m  تولید می گردد. که برحسب متر مربع محاسبه شده و قیمت آن متری ۲۵۰/۰۰۰ به بالا می باشد

قیمت کانکس ۱۰ متری از متر مربعی ۲۵۰/۰۰۰ به بالا بوده و قابلیت ساخت در دو عرض ۳ و ۲/۴۰ را دارا می باشد

قیمت کانکس ۱۲ متری که در سه نوع کانکس ۱۲ متری سالنی , سرویس دار و اتاق دار ساخته می شود و شروع قیمت آن از متر مربعی ۳۰۰ با

امکانات به بالا می باشد

کانکس