طرح فروش ویژه کانکس بصورت گسترده محصولات شرکت استار کانکس اینتر نشنال در محصولات  کانکس، کاراوان ،کیوسک و کانتینر و انواع سرویس های بهداشتی عرضه می گردد, این

طرح معمولا در دوفصل تابستان و اخر زمستان برگزار میگردد که شامل  تخفیفات ویژه ۲۵تا۳۰ درصد می باشد.

درتابستان با رونق گرفتن کارهای ساختمانی و در اخر سال معمولا برای تامین منابع و بوجه و اتمام اجناس موجود در شرکت برای خرید اجناس جدید طرح فروش ویزه کانکس صورت میگردد.

و اگر مشتری ثابت استار کانکس باشید و قرارداد خرید سالهای قبل را داشته باشید از تخفیفات حمل و نقل علاوه بر فروش ویژه کانکس میتوانید برخوردار باشید.

علاوه بر ذو فصل قید شده در برخی روزهای خاص فروش ویژه کانکس برگزار میشود(به طور مثال ایام محرم برای ایستگاهای صلواتی) که شما با چک کردن سایت میتوانید از ان مطلع شوید