انواع کانکس

شرکت استار کانکس تولید کننده  انواع کانکس گوناگون  می باشد  که برای نمونه به چند گونه از آن اشاره می نمایم.

انواع کانکس پروژه که شامل :

کانکس اداری ، کانکس مدیریتی ، کانکس کارگری با کاربرد خوابگاه یا رخت کن ، کانکس آشپزخانه ، کانکس نگهبانی ، کانکس انباری

انواع کانکس فروشگاهی :

کانکس خواربار فروشی ، کانکس میوه فروشی ، کانکس عطاریی ، کانکس ساندویچی یا فست فوت ، کانکس روزنامه فروشی ، کانکس بازیافت ، کانکس

دوچرخه انواع کانکس ویژه (تخصصی):

کانکس بی تی اس مخابراتی ، کانکس شیلتر ، کانکس ویژه تجهیزات برقی ، کانکس نگهبانی ضده انفجار

و …

 

انواع کانکس استاندارد شامل , کانکس , کانکس چرخدار , کانکس سرویس دار , کانکس مسافرتی , وغریه می باشد همچنین کانکس سفارشی نیز با طرح و ایده مشتریان قابل ساخت و طراحی می باشد